ANCIENNES COUTUMES DE LAMONTJOIE
par M. Croizet

Avant la fin du huitième siècle le pays où est situé Lamontjoye(1) était couvert de bois retraite de brigands qui commettaient toutes sortes de violences et exerçaient leurs rapines sur les habitants sans défense.
En 1298 le sénéchal d'Agenais, pour mettre un terme à ces exactions, fonda au lieu de Laplaigne, sur le théâtre même des excès des malfaiteurs, la bastide de Lamontjoye de Saint- Louis, la Mantjoya sancti Ludovici, au nom et dans le domaine du roi.
L'acte de fondation de la commune est confirmé l'année suivante par Philippe le Bel, et vidimé par le juge-mage d'Agen.
C'est le texte de cette confirmation que nous donnons ici.Ce titre, qui crée la commune de Lamontjoye et fixe sa juridiction, lui donne aussi les franchises nécessaire à son indépendance et les coutumes qui doivent la gouverner.
D'après la charte l'hommage et les redevances seigneuriales sont dues au roi seigneur de Lamontjoye. Par cet établissement complet au point de vue politique et administratif, Philippe le Bel voulait sans doute, comme en fondant Fleurance, Pavie, Mirande etc., assurer sur ce point l'autorité royale forte et indépendante contre l'envahissement féodal et étranger. Mais cette haute pensée politique se perdit par les guerres désastreuses des Anglais et avec elle périt en partie l'indépendance de Lamontjoye assiégée de prétendants seigneuriaux, tandis que dès le quatorzième siècle, par un démembrement juridique, La Plume, capitale du Brulhois, devenait à sa place la juridiction d'appel du pays.

Noverint universi quod nos Johannes Anglici judex major Agenni pro domino nostro rege Anglie duce Aquitanie vidimus etinspeximus etlegi de verbe ad verbum feeimus 1quasdam ïit teras sigillo illustris domini nostri regis Francre cum cera viridi sigillatas non oblatas non obrasas nec in aiiqua parte sui vi Ciatas quarum ténor sequitur in hune modum Pfeilippus Dei gracia Francorum rex notum facimus universis tam presentibus quam futurrs nos infra scriptas vidisse litteras formamqoe sequitur continentes.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti Amen.
Quia ut ex multorum querimonia frequenti publiée quodam modo extiterit divulgatum quam plurimimali homines in loco vocato la Pianfm Agenni diooesis consueverinl suam avaritiam exercere et innocentes ibidem diversis rndebitis exaccionTrinûs et vrolewtMS affligere ideirco tjos Gerardus de Chipero miles ilhistrissimi domini regis Franore ejusqae senescalbïs Agennen às ut a dieto loco et lotis cireumvicinis actus bujusmodï et alii illioiti extra dicti termines exularerit et habïtarïtes dreti loci paeis tranquillitate ipernetuo p erfrnantor fcasttdam in eodem loce vocatam Lamontjoya sancti ÏJodoviti invocato omniipotenlis Dei Pa trts etMlii et Spiritu Sancti awxilio nerï ex parte dicti domini regis duximus concedendanV et ti t dicta bastida popnlos ior efficiaPfir et magis reipublice fruo tuosa et t qnoad nabilantium ibidem coptosior rnultirudo hominuM fiât primo libertatem consuetudines et libertates infra scriptas habitantibus dicti ioci neenon et habitatttris in perpetuamcon cedendas duximas in hune modum.
Videlicet quod qwando ville dominas de ILamoritjoya veï ejos bajulus ibidem noviter venerit juret primo quod ïpse bonus legalis et justus erit oonsulibus omnibus et singtihVhabïtan tîbu et habitaturis dicte ville et quod eis inviolabiliter o bs ervabft eorain consumas consuetudines liber tates sive franquesias statuta et jura eosque dëffendet ab omni violentia suime t et cujuscumque alterius pro posse ac etiam bonafide et statim dicto sacramento sic facto consules et universilas dicte ville jurent domino predicto quod fpsi erant eidem boni et fideles et eidem custodient et defïendent vitam etmembra dicti domini atque jura sua pro eoram possa et bona fi de salvis eorum coustumis consuetudinibus tfranquesiis et statutis consules vero et universitas bajulo dicti loci jarate minime teneantur.
Item quod omnis veras juratus dicte ville tenens fundum questale propter quod homagium sive questa debeatur prestet domino feodali homagium sive questam debitam pro ipso fundo per se vel per interpositam personam quatenus homagium seu questam solvere tenebitur pro dicto fundo quamdiu tenuerit dictum fundum et cum ipsum fundum reliquerit vel cessent quod aliunde in antea sit pure liber et ejus heredes.
Item quod sint perpetuo sex consules jurati dicti loci qui sint probi homines fama vel opinione qui ex quo creati erunt per annum continuum in consulatus officio perseverent electuri ante finem anni per octo dies sex alios probos viros de univer sitate dicte ville perseveraturi per annum in officio consulatus et sic singulis annis fiat deinceps in futurum dum dicti consules ex quo creati fuorint faciant tale sacramentum universitati dicte ville quale dictum est fieri debere per dominum supradic tum et qui electus in consulem recipere refutaverit in qua draginta solidos arnaudenses puniatur dando medietatem ec clesie alteramque medietatem ville predicte.
Item quod consules dicte ville teneant coustumas privilegia sigillum commune universitatis et papiros dicte ville et fideliter custodiant toto posse.
Item quod omnis habitans juratus dicte ville et habitaturus possit habere et portare vel apportari facere sal per terram et aquam undecumque voluerit apud Lamontjoyam ad hospitium suum et bordile propriis usibus suis et animalium suorum.
Item quod omnes habitantes et habitaturi dicte ville se que omnia bona sua sint in ampparantiis protectione et speciali gardia domini regis Francie.
Item quod juridictio immediata dicti loci duret et protendatur ab ipso loco usque ad juridictionem de Daubeza et usque ad juridictionem de Monteastruco et usque ad juridictionem podii Carrejelardi et usque ad juridictionem de Ligardis et usque ad juridictionem de Baulens et usque ad juridictionem de Badis et usque ad juridictionem de Pluma.
Item quod sint de juridictione de Lamontjoya ratione ressorti ejusdem totus honor de Astaforti citra rivum Gercii versus Lamontjoyam loca Gualenx Peyroganh Mahlayss Sanctus Medardus Berrach Sanctus Martinus de Guoyna Frinhanc podium Carregelardi Ligarde Francescas Bads Guolard Daubeza Montastmcus Escalupt Baulenx Bonnus fons Nomen Dei Pleissagh Bremont Lartigua et Sanctus Vincentius Cas trafons Albiacum mons Calbus et Montaignacum et Ursus mons cum omnibus pertinentiis suis et tenementis.
Item quod Lamontjoya cum suis pertiuentiis et habitantes dicte ville sint de ressorte et de assisia sonescalie Agennensis apud Agennum.
Item quod omnis petitio seu causa que fiat contra habitantes de Lamontjoia vel eorum quemlibet terminentur in dicta villa ita quod nullus habitans dicti loci debeat citari nec litigare te neatur nisi in causa appellationis coram senescallo Agenni apud Agennum vel nisi in actionibus quarum cognitio ad forum eeelesie pertinet.
Item quod consules dicte ville possint creare et non alius notarium seu notarios in villa de Lamontjoya sufficientes ad officium notariorum premissis aut promissionibus non susceptis et recipere juramenta.
Item quod consules dicte ville anno quo creali fuerint semel possint talliam facere et imponere habitantibus et habitaturis dicte ville pro expensis communibus dicte ville et debet illa tallia fieri pro solido et libra de bonis juratorum que habent apud Lamontjoiam et juridictionem ejusdem et possint dicti consules talliatos pignorare et compellere ad solvendum dictam talliam.
Item quod consules et universitas dicte ville possint habere domum communem apud Lamontjoyam in qua domo sint mas selli mensure bladi et vendatur ibidem et quod leuda inde habita et aliis mercaturis per quadriennium proximum ad repa rationem pontium et publicarum viarum dicte ville per consules fideliter convertatur postque dictum terminum domino regi si eidem placuerit revertatur.
Item quod apud Lamontjoyam sit mercatum qualibet die lune et nundine perpetuo bis in anno trium dierum continuorum continentes intervallum videlicet in festo beati Laurentii prime cetere in festo purificationis béate Marie virginis.
Item quod quicumque habitans jfej habitaturus dicte ville possit facere furnum ibidem ad cojpleudum panem suum vel alienum cum salario opportuno.
Item quod dicti jurati possint accipere aquam herbam folia et ligna sita infra unam leucam dicte ville absque prejudicio dominorum pro usibus eorumdem.
Item quod dicti jurati dicti loci habere fustes ad construen dum et edificandum domos suas et hospilia in dicta villa una vice de nemoribus que sunt prope juridictionem dicte ville infra unam leucam ad cognitionem quatuor proborum virorum per consules et illius cujus fuerit electorum Item quod mensure bladi vini olei salis nucum pondus piperis ceterorumque ponderalium canna pannorum et pertica cum qua mensurantur vinee et terre et cetera predia sinteju dem mensure et quautitatis ut sunt mensure pondus canna et pertica civitatis Agennensis et denunciata oblata ac pageziata terre vinee prati nemoris et alterius predii sint ejusdem quautitatis cujus sunt ille de civitate Agennensi et equalibus men suris sive perticis mensurate.
Item quod quodlibet aeriale dicte ville sit amplitudinis dua rum perticarum quarum quelibet pertica contineat longitudi nem octo cubitorum vel razarum et quodlibet aeriale contineat in longitudine sex perticas de predictis et quilibet hortus sive cazale contineat unam pageziasatam ad dictam mensuram et quelibet vmea contineat quatuor denariatas ad mensuram pre dictam et forma consimili qua tenenturhujusmodi prediahabi tantîum civitatis Agenni a juratis de Lamontjoya teneantur cir cumstantiis locorum hinc et inde diligenter inspectis.
Item quod consules et universitas de Lamontjoya habeant messegarios in honore et juridictions immediata dicte ville qui dicti messegarii exerceant ex dicto officie ut est in dicta patria consuetum.
Item quod dicti consules de gagiis penis questis taillis et de aliis que receperint ratione consulatus expendant prout ne cesse et rationis fuerit in et pro utilitate communi de Lamontjoya et de omnibus bonum compotum reddant successoribus consulibus dicti loci infra octo dies postquam ab eisdem fuerint requisti.
Item quod uxor filii ae filie et etiam familia juratorum de Lamontjoya habeant omnes et singulas coustumas franquesias et libertates quas habent jurati quamdiu stabunt ibidem ad eï pensas eorum.
Item quod nemo possit clamorem facere de juratis seu vicinis dicte ville nec in judicium trahere coram bajulo dicti loci vel coram altero quolibet judice seu domino nisi primitus requi sierit seu monito illo quem voluerit in judicium trahere coram consulibus dicte ville quod sibi 3atisfaciat de eo quod intendit petere ab eodem et salvo quod in percutionibus verberibus injuriis conviciisvel facto contumelioso rapina aut incrimine in quo sit aliquis requirendus vel monendus.
Item quod dicti jurati possint locare domos suas certo termine propria auctoritate et de locagio gaudere prout est in patria consuetum.
Item quod si quis conqueratur ab aliquo jurato dicti loci pro mercede salario vel ratione operum manualitim sive perso nalium bajulum aut consules dicte ville debent compellere reum ad solvendum sine strepitu judicii et absque gagio conquerentis.
Item quod quicumque juratus de Lamontjoya possit vendere terras suas vineas prata domos aut alia predia sua quando cumque voluerit salvo jure quolibet alieno.
Item quod omnisresemphiteotica vel feodalis teneatur ab ha bitantibus et juratis de Lamontjoya modo et forma quibus tenentur dicte res emphiteotice vel feodatales civitatis Agennensis adjacentes tenentur.
Item quod omnis actus dotis dotalicii sive donationis facte propternuptiasdeducatur etfieri debet secundum consuetu dines civitatis Agenni predictas.
Item quod omnes cause sive lites curie de Lamontjoya audian tur examinentur per bajulum et consules dicte ville vel per locum bajuli tenentem communiter indivisim et etiam terminen tur et quod qui subeumberet in causa civili in tribus solidis arnaudensibus pro gagio puniatur et qui plene defecerit in curia pro deffonsione sex arnaudenses solvat tamen si reus de habitantibus dicti loci petitioni actoris acquieverit sive causam confessus fuerit sine lite dominus non habeat gagium si reus infra novem dies satisfaciat de re confessata actori.
Item quod servientes bajuli juratos de Lamontjoya non possint pignoraro nec habitantes arrestare sine licentia bajuli nisi in causa criminali.
Item quod si bajulus vel ejus servientes a juratis dicte ville pignora exceperint vel alter pro domino pro re judicata vel confessata illa pignora apud Lamontjoyam sub salva gardia absque nonditione novem dierum spatio teneantur.
Item quod consules de Lamontjoya habeant duos servientes ad opus ville per quos fiant citationes quoclens faciende oc currerent in villam etinfra decos contra eos adversus quos Cet querimonia coram eis et per quos exequantur et possint exequi eorum cognitiones sententie et precepta.
Item quod in causa nove dissaysine vel spolationis facte ab uno anno citra procedatur de piano sine strepitu judicii nec dentur dilationes nisi trium dierum intervallo singule in hoc casu.
Item quod dominus habeat decem solidos arnaudenses tantum super appellationem si in causaappellationis succumbat.
Item quod in omni actu testamentorum legatorum et dona tionum procedatur apud Lamontjoyam juxta consuetudines ci vitatis Agennensis.
Item quod quicumque habitans juratus de Lamontjoya con fessus fuerit in judicio vél convictus legitime aut etiam con dempnatus personali actione et non habeat bona mobilia ethec tenetur jurare de quibus possit satisfacere creditori quadraginta dierum pro terra sive bonis immobilibus vendendis gaudeat judiciis et nisi infra dictum tempus debitum solverit aut bona sua immobilia non vendiderit consules de Lamontjoya extunc ea vendant modo et forma quibus consules civitatis Agennensis facere consueverint.
Item quod quicumque habitans juratus dicte ville honeratus ere alieno aut pro debitis in quibus tenetur cuilibet persone possit cedere bonis suis secundum formam injure statutam.
Item quod pro debito domini vel pro re judicata seu confessate in casu civili bona juratorum de Lamontjoya que inferius scripta sunt nondum ab homine capiantur videlicet archa arma gar nimenta ferrementa cum quibus operantur lucrando panem vestes proprii corporis boves arabiles aratrum ceteraque instrumenta cum quibus homo operatur lucrando panem nec etiam pignorentur.
Item quod habitantes de Lamontjoya faciant domino exerci tum seu est modo et forma quibus habitantes civitatis Agennensis facere tenentur quantitate loci qualitate personarum et numero iligenter inspectis.
Item quod bajulus de Lamontjoya injuriam vim violenciam nec gravamen inferat juratis seu habitantibus de Montjoya prêter eorum consuetudines et costumas.
Item quod bajulus dicte ville in casu civili habitantes dicti loci non possit capere seu arrestare consulibus inconsultis et si hoc fecerit dictis consulibus de Lamontjoya eos recredat nec etiam habitantem dicti loci ad supplicium ponere nec poni facere consulibus dicte ville non vocatis quacumque de causa.
Item quod de omni casu criminali etquocumque ejus genere cujusque conditionis fuerit quandocumque apud Lamontjoyam sortiri contigerit secundum consuetudines civitatis Agennensis cognoseatur per bajulum de Montjoya et dicti loci consules et etiam terminentur.
Item quod in omni casu civili et et in quocumque actu ejus detn de quibus superius nondum fit mentio juxta consuetudines civitatis Agennensis supradictas per bajulum et consules de Lamontjoya procedatur.
Item quod consules dicte ville habeant eamdemet consimilem potestatem ac juridictionem in villa de Lamontjoya et infra decos quamvis superius mentio nondum plenius declaretur quas consules civitatis Agennensis ibidem et infra decos habero no tatur. Actum apud Lamontjoiam die Jovis in festo circumcisionis domini anno ejusdem millesimo ducentesimo nonagesimo octavo presentibus domino Petro de Morino domino Goberto de Molle nih militibus magistro Raymundo de Cassaneto juris perito Nicos Gerento judice ordinario Agenni magistro Johanne de Frantonso deffensore in Agenno pro domino rege Arnaldo de Duroforti Johanne de Chipero Galhardo de Kupe Raymundo deTurre Joanne de Malacria Guilhelmo de Aslafforti Guilhelmo d Autum Galhardo de Sampot Guilhelmo de Lestap Petro de Fursonis Dominis Arnaldo de Prestingh et Guilhelmo de Bordis presbiteris.
Nos vero Theobaldus de Chipero miles senescalluspredictus sigillum nostrum presentibus duximus apponendum in testimo nium premissorum.
Nos autem premissa omnia et singula prout superius sunt ex pressa rata et grata habentes ea volumus approbamus conce dimus et tenore presentium confirmamus salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno quod ut ratum et stabile permaneat in futurutn presentibus nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum in abbatia ElemoEine Cistertiensis anno Domini mil lesimo ducentesimo nonagesimo nono mensis Augusti Ineujus visionis et inspectionis testiinonium sigillum nostrum presentibus nos Judex predictus duximus apponendum constat nobis de interlineaturis et resaturis anno dieto Datum et actum fuit hoe apud Agennum die Mercurii post fes tum nativitatis beati Johannis Baptiste anno domini millesime trecentesimo decimo quinto.

(1) Lamonljoye département de Lot et Garonne arrondissement de Nérac canton de Francescas autrefois commune et juridiction située dans le Condoniois province de Gascogne et gouvernement de Guyenne (2)
Archives de la préfecture d Agen

(Revue historique de droit français et étranger - 6 ième tombe - publié par Édouard Laboulaye,Rodolphe Dareste, Charles Ginoulhiac - 1860)

 retour top